csbghrdanlenfrdeelhugaitnoplptrorugdsrskslessvuk

Čistě osobní stránky o všem možném

Glosář

Jsou věci mezi nebem a zemí, nad kterými je dobré, se alespoň občas zamyslet. 

Jsou věci, které nám nedají spát, potože se nás dotýkají a ať chceme nebo ne, ovlivňují náš život. 

Moje zamyšlení >>>

<<>>

Dřevořezby

Literární pokusy

Občas se za dlouhých zimních večerů pusím do psaní. Výsledkem je několik povídek, i pár poetických pokusů.

Povídky >>>

Poetika >>>

 

<<>>

Fotografie

Fotografii, především fotografii krajinářské, se věnuji už od školních let. 

 

Fotografické výstavy >>>

<<>>

Kresby

 

<<>>

O broucích Pytlících

Bylo nebylo, ale dost možná, že bylo. Za sedmerými horami, sedmerými doly a sedmerými řekami, byl hustý černý les. A v tom lese mravenečci žili. Co práce a učení jim dalo, než se jim za dlouhou dobu mraveniště vybudovat podařilo, sice jen skromné, ale o to pěknější. Jen malé bylo, nevelké. Vždyť i mravenečci velcí nebyli. Však o co vzrůstem menší byli, o to větší svojí prací, tím, co pro celý les tu vykonali. Tu bylo beruškám pomoci třeba, ondy zase šnečkovi, když o domeček přišel, jindy zase včeličky potřebovali pomoc, když jim pavouci do cesty své sítě natáhli. Spokojeně tak všichni žili a každý o to se staral, co příroda mu určila. Navzájem si pomáhali a v celém lese po dlouhá léta spokojenost vládla. A vládla by jistě ještě dnes.

Ale ouha. Kde se vzali, tu se vzali, pojednou před mraveništěm brouci Pytlíci se objevili. Odkud přišli kdopak ví. Snad v zobáčcích je ptáčci z dálných krajů přinesli, snad že větřík, z jasné oblohy je svál. Zpočátku i přívětiví byli, podšívky však všemi mastmi mazané, na sebe jen hledící a prospěch z všeho jen sami chtěli mít. Inu brouci Pytlíci.

Však nedali na sobě nic znát a tvářili se tak, že jen druhých blaho na srdci jim leží. Však jen co k mraveništi přišli, pikle svoje kout počali. Mravenečky pomlouvají. Že líní jsou a nevděční, ničeho že nedokážou a ničeho, že ani neumí. Ach co stesků na práci jejich, že mezi broučky slýchají. I když pravdy na tom není, ani co za nehet by vešlo se, Pytlíci to přesto všem těm vypráví, co po lese chodí.

A tak broučci někteří, ač s mravenečky doposud kamarádi byli, pojednou odvracet se od nich počali a vyhýbat se jim, zato s brouky Pytlíky kamarádit se počali. Mravenečci zprvu nic nedbali, co že se to v lese tak pojednou změnilo a pořád dál všem pomáhali. Až nakonec i jim ale jednou trpělivost došla a řekli si, že dál už nikomu pomáhat nebudou, jen sami sobě. A jak řekli, tak i udělali. Pojednou v lese hrozný chaos nastal. Broučci sami poradit si mnohdy nedokázali, malé broučínky neměl kdo učit, jak si s tím, či oním poradit a tak ve zmatku jednu chybu za druhou dělali. Domečky se jim začaly bortit, včeličky co chvilka pavoukům do sítí se chytily, no hrůza pohledět. Jen brouci Pytlíci spokojeni byli. Dílo jejich se zdařilo a oni teď se za ty nejlepší a nejchytřejší považovat počali.

Ale nic netrvá na věky. A tak i na brouky Pytlíky jednou došlo. To tenkrát, když už si broučci rady nevěděli a všechny rady Pytlíků k ničemu jim nebyly. To k velkému sněmu sešli se a rokovati počali o tom, jak by všechno zpátky vrátili a zase spokojeně v lese žít mohli. Na ničem se ale dohodnout nedokázali. Tak jim Pytlíci hlavy zamotali, že každý se za toho nejchytřejšího považoval. Když pojednou čmelák Brumla na sněm jejich zbručel. „Proletěl jsem světa kraj a všude stejnou písničku si ptáčci zpívali. O tom, jak brouci Pytlíci do krajů jejich přišli, a co dalo se, to pokazili. Až se všichni v těch krajích domluvili, pryč je zahnali, potom se zase všechno k pohodě jejich dřívější brzy navrátilo.

Brouči na tom tedy se shodli, že čmelák Brumla moudře vždy jim radil a i tentokrát, že ho poslechnou. Brouky Pytlíky z lesa vyhnali, a s mravenečky domluvili se, že už žádné brouky Pytlíky poslouchat nebudou. Mravenečci zprvu věřit jim nechtěli, ale nakonec všechno v dobré se obrátilo a v lese pořádek a pohoda dál panuje, tak jako kdysi…

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.