csbghrdanlenfrdeelhugaitnoplptrorugdsrskslessvuk

Čistě osobní stránky o všem možném

Glosář

Jsou věci mezi nebem a zemí, nad kterými je dobré, se alespoň občas zamyslet. 

Jsou věci, které nám nedají spát, potože se nás dotýkají a ať chceme nebo ne, ovlivňují náš život. 

Moje zamyšlení >>>

<<>>

Dřevořezby

Literární pokusy

Občas se za dlouhých zimních večerů pusím do psaní. Výsledkem je několik povídek, i pár poetických pokusů.

Povídky >>>

Poetika >>>

 

<<>>

Fotografie

Fotografii, především fotografii krajinářské, se věnuji už od školních let. 

 

Fotografické výstavy >>>

<<>>

Kresby

 

<<>>

Cui bono

Komu asi slouží oblbování nejenom našich studentů, ti by už mohli mít i vlastní rozum a vlastní názor, ale i našich dětí, které ještě o životě nic neví, nemají žádné zkušenosti? Když vidím záběry DVTD na kterých dvanáctileté dítě naučenými větami nesouhlasí s předsedou vlády a prezidentem republiky, je mi z toho mírně řečeno nevolno. To, co říkají, rozhodně není z jejich hlav. To není výsledek jejich vlastních úvah a jejich přesvědčení. Jsou jak cvičení papoušci, opakující jen to, co jim někdo "nalil" do hlav.

Ani studenti, a už vůbec ne dvanáctileté děti nemohou vědět nic o tom, jak to u nás před rokem 1989 vypadalo a obávám se, že v drtivé většině to z vlastní zkušenosti neví ani jejich rodiče.

Na rozdíl od nich, jsme toho zažili dost. Nejen pokusy o podobné vymývání mozků, ale i nejrůznější konspirační teorie, i diskriminaci. A velice dobře vím, o čem mluvím. Díky jednomu agilnímu předsedovi partajní organizace mi bylo zabráněno studovat, díky tomu, že pár příbuzných žilo v tehdejší Spolkové republice Německo, jsem měl problémy nejenom během vojny, ale i po návratu z ní.

Přežil jsem a něco mne to naučilo. Není radno všemu a všem hned všechno věřit. Pravdivost všeho, co je nám předkládáno, byť se to tváří jako čistá pravda, a jako taková je to také předkládáno, je dobré ověřit. A ověřit nejen z jednoho zdroje. Konec konců nic nového pod sluncem.

Už před mnoha lety napsal Mikuláš Dačický ve své Prostopravdě:

Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikdá nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej...

A mám za to, že prvořadým úkolem a cílem dětí i studentů by neměla být účast na demonstracích a rádoby politické proslovy, ale především vzdělávání se. A k tomu vzdělávání patří i poznání historie země ve které žijeme. Často slyším povzdechy, že si lidé neváží země ve které žijí, že slovo vlast pro ně nic neznamená, o hrdosti na vlastní zem nemluvě. Jak by ale také mohlo něco znamenat, když o své vlastní zemi nic nevědí a nejspíš je ani nic z její historie nezajímá. Dostatečně o tom vypovídají znalosti středoškoláků, publikované ve videu  z ankety v Hradci Králové. Odpovědi na otázky, co se událo v letech 1918, 1938, 1949 nebo 1968, jsou mírně řečeno zarážející.

A tak se musím ptát. CUI BONO? - Komu to prospívá nebo slouží?

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.