csbghrdanlenfrdeelhugaitnoplptrorugdsrskslessvuk

Čistě osobní stránky o všem možném

Glosář

Jsou věci mezi nebem a zemí, nad kterými je dobré, se alespoň občas zamyslet. 

Jsou věci, které nám nedají spát, potože se nás dotýkají a ať chceme nebo ne, ovlivňují náš život. 

Moje zamyšlení >>>

<<>>

Dřevořezby

Literární pokusy

Občas se za dlouhých zimních večerů pusím do psaní. Výsledkem je několik povídek, i pár poetických pokusů.

Povídky >>>

Poetika >>>

 

<<>>

Fotografie

Fotografii, především fotografii krajinářské, se věnuji už od školních let. 

 

Fotografické výstavy >>>

<<>>

Kresby

 

<<>>

Cui bono

Komu asi slouží oblbování nejenom našich studentů, ti by už mohli mít i vlastní rozum a vlastní názor, ale i našich dětí, které ještě o životě nic neví, nemají žádné zkušenosti? Když vidím záběry DVTD na kterých dvanáctileté dítě naučenými větami nesouhlasí s předsedou vlády a prezidentem republiky, je mi z toho mírně řečeno nevolno. To, co říkají, rozhodně není z jejich hlav. To není výsledek jejich vlastních úvah a jejich přesvědčení. Jsou jak cvičení papoušci, opakující jen to, co jim někdo "nalil" do hlav.

Ani studenti, a už vůbec ne dvanáctileté děti nemohou vědět nic o tom, jak to u nás před rokem 1989 vypadalo a obávám se, že v drtivé většině to z vlastní zkušenosti neví ani jejich rodiče.

Na rozdíl od nich, jsme toho zažili dost. Nejen pokusy o podobné vymývání mozků, ale i nejrůznější konspirační teorie, i diskriminaci. A velice dobře vím, o čem mluvím. Díky jednomu agilnímu předsedovi partajní organizace mi bylo zabráněno studovat, díky tomu, že pár příbuzných žilo v tehdejší Spolkové republice Německo, jsem měl problémy nejenom během vojny, ale i po návratu z ní.

Přežil jsem a něco mne to naučilo. Není radno všemu a všem hned všechno věřit. Pravdivost všeho, co je nám předkládáno, byť se to tváří jako čistá pravda, a jako taková je to také předkládáno, je dobré ověřit. A ověřit nejen z jednoho zdroje. Konec konců nic nového pod sluncem.

Už před mnoha lety napsal Mikuláš Dačický ve své Prostopravdě:

Ne hned pojednou všemu věř,
neb jse k pravdě plichtívá lež
Ne se vším na plac, o čem víš,
aniž vše zjevuj, co umíš.
Cizího nikdá nežádej,
na svém spravedlivém přestávej,
svého také nerozdávej.
S bláznem jse nevaď, nehádej...

A mám za to, že prvořadým úkolem a cílem dětí i studentů by neměla být účast na demonstracích a rádoby politické proslovy, ale především vzdělávání se. A k tomu vzdělávání patří i poznání historie země ve které žijeme. Často slyším povzdechy, že si lidé neváží země ve které žijí, že slovo vlast pro ně nic neznamená, o hrdosti na vlastní zem nemluvě. Jak by ale také mohlo něco znamenat, když o své vlastní zemi nic nevědí a nejspíš je ani nic z její historie nezajímá. Dostatečně o tom vypovídají znalosti středoškoláků, publikované ve videu  z ankety v Hradci Králové. Odpovědi na otázky, co se událo v letech 1918, 1938, 1949 nebo 1968, jsou mírně řečeno zarážející.

A tak se musím ptát. CUI BONO? - Komu to prospívá nebo slouží?

Kontaktujte mne
Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte mne

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.