Facebook

Několik povídek

V průběhu let 2000 až 2003 jsem dostal příležitost, věnovat se novinařině a na vedlejší pracovní poměr pracovat  v Pečkách jako redaktor "Pečeckých novin"  Díky novinařině jsem se dostal i ke zpracování několika pověstí a historických příběhů, což mne přivedlo aaž  pokusům o napsání několika povídek

Cosi mezi nebem a zemí...

Od doby kdy se odehrál tento příběh, uplynulo již mnoho vody. Přesto na něj občas vzpomenu a vždy ve mně vzbudí takový divný, neidentifikovatelný pocit.

Celý článek >>>

Bylo, nebylo, jednou v létě...

"Slyšíš to taky, taky, taky… "? "Co mám slyšet, slyšet, slyšet? Nic neslyším, slyším, slyším…" "Někdo tady je, je, je…". "Jauvajs, vais, vais…!!!!! 

Celý článek >>>

Neodbytný kytarista

Je krásná, bezmračná a teplá letní noc. Do úplňku chybí ještě pár dní, ale i tak měsíc na obloze září a jeho světlo se mísí s blikotavým světlem táboráku. Sedíme s kamarády kolem, bavíme se, hrajeme a zpíváme, jako konečně skoro každý sobotní večer.

Celý článek >>>

Noční setkání

Vzpomínky vracející nás kamsi do minulosti. Některé z nich jsou jenom mlhavou připomínkou, jiné natolik živé, jako bychom to, co nám přinášejí, prožili včera. 

Celý článek >>>

O jezírku "Vápenice"

Bylo to v dobách dávno minulých, snad ještě dříve než Žďárský klášter cisterciáků dosáhl pod vedením opata Vejmluvy svého největšího rozkvětu.

Celý článek >>>

O "Mramorovém hradu"

Nejedna pověst, báje či legenda, se do dnešních dnů dochovala ve více verzích, někdy jen málo, jindy značně se lišících. Snad proto, že se šířívaly a udržovaly především ústním podáním.

Celý článek >>>

Ponurý příběh z dávných dob

Obloha je zatažená hustými černými mraky, téměř se dotýkajícími vrcholků stromů, ohýbajících se v poryvech silného větru. Skučení větru přerušuje jen občasné, z dáli přicházející temné dunění, předzvěst blížící se bouře.

Celý článek >>>

Starý příběh

"Pánové, už musím jít. Rád bych ještě poseděl, ale povinnosti volají". S těmito slovy položil mladý muž, podle šatu bohatý měšťan nebo šlechtic, svůj korbel a pomalu se zvedal od stolu. 

Celý článek >>>

Výlet, tentokrát do 14. století

Pomalu jen, krokem zdánlivě snad loudavým, kráčí můj kůň úzkou stezkou. Nespěchám. Slunce dávno již za lesy na straně západní zapadlo, na krajinu tma se snesla a k branám sídelního města císaře Karla, mi víc než hodina cesty zbývá.

Celý článek >>>

 

Trpaslíci

Celí rozlámaní a nevyspalí vylézáme ráno ze stanů, klepajíc se zimou. Ještě, že nás nikdo nevidí. Dokonce i dvě srnky, pasoucí se ještě před chvilkou jen pár desítek metrů od nás, vzaly při pohledu na naše mátožné postavy nohy na ramena a zmizely za nedalekým remízkem.

Celý článek >>>

 

Dávný příběh z nedávné doby

Nevíme přesně kdy, ani kdo stál u založení tvrze, ke které se váže tento příběh, víme však, že se tak stalo v dobách dávno minulých, v dobách, kdy cesty v knížectví českém nebyly právě bezpečné a kdy masivní zdi tvrze poskytovaly ochranu obchodníkům a pocestným, cestujícím z Prahy na východ, do Staré Boleslavi a snad i dál na Moravu a do Polska.

Celý článek >>>

Tenkrát o Vánocích

Jsou Vánoce. Svátky klidu a míru, svátky, během kterých víc než kdy jindy vzpomeneme na všechny své známé, přátele i na ty, kteří již mezi námi nejsou. Svátky, které sebou nesou radost, ale i trochu nostalgie.

 

Celý článek >>>

 Zimní příběh

Tříštíc se v jeho drobných tabulkách, jen nesměle se oknem prodírají první sluneční paprsky nového dne, a na zdech potemnělé místnosti si pohrávají s bizardními stíny, které jakoby se před nimi snažily uniknout. Hra stínů a světel vykresluje tvary, jaké člověk může vidět nejvýš v krásném snu.

V křesle, jehož obrysy se v šerosvitu nastávajícího dne pomalu objevují, sedí, jakoby bez života, pan Oto. 

Celý článek >>>